Jyväskylän e-urheiluseura ry

Elektronista urheilua paikallisesti

Tietosuojaseloste

Jklesports, jkl esports, logo, Jyväskylän e-urheiluseura ry

Tietosuojarekisteri

1. Rekisterinpitäjä:

Jyväskylän e-urheiluseura ry
Vaihdekuja 6 C 90
40100 Jyväskylä
Y-tunnus: 3073271-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Elmo Hämäläinen
Sähköposti: varapuheenjohtaja[at]jklesports.fi

3. Rekisterin nimi:

Jyväskylän e-urheiluseura ry kotisivu – asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Emme kerää kotisivuiltamme henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sivustovierailujen määrän tutkimiseen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot:

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yksittäisen vierailun jättämä selainevästeet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Sivustovierailujen datan lähteenä toimii Google Analytics työkalut.

7. Tietojen luovutus ja siirto:

Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ilman suostumustasi, paitsi lakisääteisissä tilanteissa.

8. Tietojen säilytysaika:

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Tietojen suojaaminen:

Henkilötietoja säilytetään turvallisesti ja asianmukaisesti suojattuina. Pääsy tietoihin on rajoitettu ainoastaan niille henkilöille, joilla on työtehtäviensä vuoksi siihen tarve.

10. Rekisteröidyn oikeudet:

  • Tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot.
  • Korjata virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  • Peruuttaa antamansa suostumus.
  • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.
  • Pyytää tietojen poistamista rekisteristä.

11. Yhteydenotot:

Kaikki rekisteriä koskevat kysymykset ja pyynnöt tulee osoittaa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.
Tämä tietosuojaseloste on voimassa alkaen 1.1.2023. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta tarvittaessa. Muutokset voivat johtua esimerkiksi lainsäädännön muutoksista tai toiminnan kehittämisestä. Tietosuojaselosteen ajantasainen versio on aina saatavilla verkkosivuillamme.